Sayın Site Ziyaretçisi;
 
www.zeynomemo.com internet sitesi  Pumay Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. ya ait olup, yine onun tarafından işletilmektedir ve içeriği uluslar arası fikri ve sınai mülkiyet mevzuatı tarafından korunmaktadır. Bu site, üretici frimalara ait olan ürünlerin satışını hedefleyen bir internet sitesidir. Bu siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda yazılı tüm hususları tamamen anlamış ve kabul etmiş sayılırsınız:
 
www.zeynomemo.com internet sitesindeki tüm dokümanlar www.zeynomemo.com un mülkiyetindedir. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, bu sitedeki hiç bir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, kiralanamaz, yeniden yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamazsınız. Yukarıda belirtilenden bağımsız olarak, sitenin sayfalarının yazıcı çıktısını kişisel kullanımınız için alabilirsiniz.
 
www.zeynomo.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede kullanıcı, www.zeynomemo.com web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan yada dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. 
 
İleride sözkonusu şartları okumamış veya okumuş olup da bunlara uygun davranmamış olmanızdan kaynaklanabilecek olan her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin talebinizden Pumay Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.  nın  ve/veya www.zeynomemo.com Web Sitesinin, bu sitedeki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının , Pumay Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. nın yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşların hiçbir hukuki ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır.
 
Şu kadar ki; www.zeynomemo.com Web Sitesini ziyaret edenlerin, reklam ve sponsorluk veren şirketlerin, Web Sitesinde yayınlamış olabilecekleri yazı, bilgi, yorum, haber, görüntü, www.zeynomemo.com logosunun, anasayfa ile alt bölüm bağlantılarının www.zeynomemo.com dışı web sitelerinde kullanımı, hizmetlerinin ve kullanıcılar tarafından Pumay Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.nin sunucularına yüklenip yayınlanan her türlü içeriğin kullanımı suretiyle edinilen bilgiler de dahil ve fakat bu sayılan kişiler ya da yayınlarla sınırlı olmaksızın, Internet, yeterli güvenlik önlemleri olmasına rağmen dolaşılabilir ve yetkili olmayan kişilerce bilgilere erişilebilir olan genel yapısı gereği sorumluluk ve yetkisinde olmayan herhangi bir içerikten, Pumay Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.nin hukuki, cezai ve/veya şahsi hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup, işbu Web Sitesi ziyaretçileri bu hususu bu siteye girdikleri andan itibaren kabul ve beyan ederler.
 
Pumay Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. , işbu hüküm ve şartları dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir. Değiştirilen, yenilenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade edecektir.
 
www.zeynomemo.com web sitesinde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer, güvenilirliği genel teamüller çerçevesinde kabul edilen kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri, kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayacağı, süresinde güvenilir ve hatasız olacağı hiç bir şekilde Pumay Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. tarafından garanti edilmemektedir.
 
www.zeynomemo.com web sitesinde veya bu siteden bağlantı yapılarak ulaşılan herhangi bir web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı Pumay Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. nin hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.
 
www.zeynomemo.com web sitesine girmekle site ziyaretçileri yukarıdaki uyarı ve beyanları okumuş ve kabul etmiş addedilecektir. Bu hususta herhangi bir anlaşmazlık, iddia ve talep olduğu takdirde, iş bu web sayfasında yazılı bulunan bu ibarelerin ve Pumay Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. ya ait diğer tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak HUMK Madde 287 ye uygun olarak İzmir Mahkemeleri ve İcra ve İflas Dairelerinin yetkisine sunulacağı Pumay Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. tarafından beyan ve işbu www.zeynomemo.com Web Sitesine giren kişi(ler), kuruluş(lar) tarafından kabul ve taahhüt edilir.
 
Yayınlanan İçeriğin kesintisinden, gecikmesinden veya hatalı olmasından ve bunların yola açabileceği zararlardan dolayı Pumay Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. hiç bir şekilde sorumlu değildir.
 
Bu yayın, Pumay Tekstil San.Tic.Ltd.Şti. nin izni olmadan kopyalanamaz, dağıtılamaz, ticari bir amaçla kaynak gösterilmek suretiyle veya kaynak gösterilmeksizin kullanılamaz ve hiçbir format altında bilgisayar sistemlerine aktarılamaz.